محصولات پالت کاران

پالت چوبی بشکه ای سایز 115*115*15 ضخامت تمامی تخته های بکاررفته در سطح روی این پالت و سطج زیرین این
پالت چوبی مهر لبه دار سایز 110*130*15 ابعاد لقمه های پالت چوبی مهر 7*7*12 سانتی متر هست. پالت چوبی فوق
پالت چوبی آریا سایز 110*130*15 پالت چوبی فوق فقط قابلیت حمل با لیفتراک را دارد.این نوع پالت توان حمل بار
پالت چوبی مارون سایز 110*130*15   ابعاد لقمه های این پالت 8*10*10 است.ضخامت تمامی تخته های بکاررفته در این پالت
پالت چوبی اراک سایز 110*130*15 دهانه لیفتراک خور این پالت 8 سانتی متر می باشد. فاصله بین تخته های این
پالت چوبی کاشی و سرامیک سایز 110*110*10 این نوع پالت از دو طرف لیفتراک خور بوده و به هیچ عنوان
پالت چوبی یورو
پالت چوبی یورو سایز 80*120*15 ضخامت تمام تخته های بکاررفته در این نوع پالت 2.5 سانتی متر می باشد. تعداد
پالت چوبی سبک سایز 80*120*15 چوب این پالت معمولا ایرانی است. میزان تحمل بار در این نوع پالت در حالت